Algemene voorwaarden hiPPs

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website van hiPPs (www.hiPPs.nl) en haar subdomeinen zoals b.v. shop.hipps.nl. Het eventueel afwijken van deze algemene voorwaarden is uitsluitend geldig wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. hiPPs behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te updaten.

Bestellingen via de webshop: shop.hiPPs.nl
U ontvangt een bevestigingsmail van hiPPs van de door u gedane bestelling. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling binnen 1 dag bij DHL aangeboden tenzij anders is afgesproken c.q. een situatie van overmacht is ontstaan.

Betalingen
Betaling van het totaalbedrag inclusief de noodzakelijke portokosten dient te geschieden binnen 2 dagen na factuurdatum. Na deze periode is hiPPs vrij om het bestelde artikel weer in het hiPPs assortiment op te nemen en aan te bieden.
Betaal methodes: Bankoverschrijving, IDeal, PayPal en alle gangbare creditcards (via PayPal).

Alle online betalingen geschieden via de beveiligde webpagina's (https) van desbetreffende bank zelf.

Bezorging
DHL FOR YOU bezorgt (bij afleveradressen in Nederland) in principe binnen 1 dag, echter kan er zich een situatie voordoen dat dit niet haalbaar is. hiPPs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen door DHL.Niet goed, geld terug (download hier je hiPPs retourstrook / herroepingformulier)
Geretourneerde artikelen worden uitsluitend door hiPPs geaccepteerd wanneer:
- all retourinstructies van hiPPs zijn opgevolgd;
- het artikel binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd is;
- er een acceptabele opgaaf van reden wordt aangegeven;
- de verpakking onbeschadigd is;
- de labels nog aan het product zitten;
- artikel niet gewassen of gedragen is;
- niet geprobeerd is iets (een gebrek) aan het artikel te herstellen;
De verzendkosten voor retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening van de consument. hiPPs restitueert het betaalde bedrag voor het artikel (dus niet de verzendkosten) binnen 2 dagen terug.

Klantenservice
U kunt te allen tijde bij onze klantenservice terecht voor vragen over het aangekochte product welke u niet kunt terugvinden op onze website. Onze klantenservice streeft ernaar om u binnen 48 uur (c.q. 2 werkdagen) een reactie te geven. Mail naar: klantenservice@hipps.nl

Privacy persoonsgegevens
Alle verstrekte persoonsgegevens worden door hiPPs vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor:

  • het optimaliseren van de website/webshop van hiPPs;
  • het op de hoogte houden van de consument met betrekking tot acties, aanbiedingen & de laatste relevante hiPPs nieuwtjes
  • klanten worden automatisch in de hiPPs database opgenomen en een paar keer per jaar geïnformeerd met een hiPPs nieuwsbrief. Indien men hier geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via www.hipps.nl

hiPPs verstrekt geen klantgegevens aan derden die niet betrokken zijn met de afhandeling van de bestelling.

Aansprakelijkheid / garantie
De loungedoeken/strandlakens van hiPPs worden vervaardigd van 100% natuurlijke materialen. Het gebruikte katoen kan daarom qua kleur iets afwijken. De aansprakelijkheid van de artikelen berust te allen tijde bij de fabrikant. Echter wanneer de consument de eventuele wasvoorschriften van het artikel niet in acht heeft genomen, dan wel oneigenlijk gebruik van het artikel – hiPPs niet aansprakelijk kan worden gesteld. hiPPs benadrukt, niet verantwoordelijk te zijn voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen.
Indien blijkt dat de fabrikant aansprakelijk is voor gevolgschade, zal hiPPs over gaan tot het laten herstellen of vervangen van het artikel, dan wel restitutie van de koopprijs. Andere schadevergoedingen zijn uitgesloten.
hiPPs geeft geen garantie op de aangekochte artikelen. De voorwaarden van www.hipps.nl waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Acceptatie algemene voorwaarden
Alle consumenten die de website/webshop van hiPPs hebben gebruikt (een bestelling hebben doorgevoerd) worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de omschreven algemene voorwaarden.

Diversen
De algemene voorwaarden van hiPPs zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54038243. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de bestelling door de consument.

© hiPPs Nederland 2018
All rights reserved

 

 

© hiPPs 2016